Συνδιάσκεψη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στην Τήνο (09/2016)