Συμμετοχή της MEDITERRANEAN FOODS AE στην έκθεση FOOD EXPO 2020 (05/20)