Συμμετοχή της MEDITERRANEAN FOODS AE στην έκθεση FOOD EXPO 2015 (03/2015)