Υπερσύγχρονο Εργοστάσιο παραγωγής

Υπερσύγχρονο Εργοστάσιο παραγωγής

Υπερσύγχρονο Εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων που είναι εγκατεστημένο στην Ν. Ελλάδα στην Κοινότητα Πραγματευτή (Δήμος Ν. Κυνουρίας) Ν. Αρκαδίας και είναι συνολικής έκτασης 5.200 τ.μ. Εκεί παράγονται οι βασικές κατηγορίες προϊόντων της εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.