Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της MEDITERRANEAN FOODS A.E. είναι από τα πιο βασικά και δυναμικά τμήματα της εταιρείας. Με τα χρόνια εξελίχθηκε, στελεχώθηκε από προσωπικό άρτια καταρτισμένο, εξοπλίστηκε με σύγχρονο εξοπλισμό και έχει τη δυνατότητα να διεξάγει έρευνες σχετικά με το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας και να υποστηρίζει αποτελεσματικά το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας.