Εταιρεία Μέλος

Εταιρεία Μέλος

Η Mediterranean Foods ΑΕ είναι εταιρεία ελληνικής ιδιοκτησίας με έδρα και παραγωγή στην Ελλάδα και μέλος της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ για να μάθετε περισσότερα για την σχετική πρωτοβουλία.