Αποθηκευτικό Κέντρο

Αποθηκευτικό Κέντρο

Αποθηκευτικό Κέντρο συνολικής έκτασης 3.100 τ.μ. στην Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, όπου στεγάζονται οι Διοικητικές υπηρεσίες της και διενεργούνται όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στην Αποθήκευση, Διακίνηση και Εμπορία των προϊόντων της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.