Προωθητική Ενέργεια της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ στα Σ/Μ My market (11-12/2020)