Η συνεισφορά της MEDITERRANEAN FOODS A.E. προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (11/2017)

Η συνεισφορά της MEDITERRANEAN FOODS A.E. προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (11/2017)

Οι συνολικές χρηματικές εισφορές μας προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) από το 2003 που ξεκίνησε η συνεργασία μας μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτήσει την αγορά περίπου 1.187 μπλε κάδων ή 2 οχημάτων συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών.