Η MEDITERRANEAN FOODS A.E. στηρίζει την Τράπεζα Τροφίμων (10/2016)

Η MEDITERRANEAN FOODS A.E. στηρίζει την Τράπεζα Τροφίμων (10/2016)

Η ελληνική “Τράπεζα Τροφίμων- Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας” ιδρύθηκε το 1995 και είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης. Κύρια δραστηριότητα των Τραπεζών Τροφίμων, ανά την Ευρώπη, είναι η αξιοποίηση τροφίμων χωρίς εμπορική αξία για την εξυπηρέτηση αναγκών των συνανθρώπων μας.

Η Mediterranean Foods AE στηρίζει ενεργά την Τράπεζα Τροφίμων και είναι μια από τις 41 εταιρείες που, στο διάστημα από 15 Ιουλίου έως 18 Οκτωβρίου 2016, προσέφερε δωρεάν τα  προϊόντα της σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.  Για άλλη μια φορά, η εταιρεία μας προβάλλοντας  τον φιλανθρωπικό της χαρακτήρα και το υψηλό αίσθημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που τη διακατέχει, στέκεται αρωγός σε προσπάθειες ενίσχυσης του κοινωνικού συνόλου στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διανύουμε.