Η MEDITERRANEAN FOODS A.E. στηρίζει ενεργά την προσπάθεια δημιουργίας υποδομής ανακύκλωσης στη χώρα μας (12/2016)

Η MEDITERRANEAN FOODS A.E. στηρίζει ενεργά την προσπάθεια δημιουργίας υποδομής ανακύκλωσης στη χώρα μας (12/2016)

Η εταιρεία μας έχει στηρίξει ενεργά την προσπάθεια για δημιουργία υποδομής ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Οι συνολικές χρηματικές εισφορές μας προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) από το 2003 που ξεκίνησε η συνεργασία μας μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει στο ποσό των € 155.202 (εκτός ΦΠΑ). Οι εισφορές αυτές έχουν χρηματοδοτήσει την αγορά περίπου 1.109 μπλε κάδων ή 2 απορριμματοφόρων ανακύκλωσης.