ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Εταιρεία MEDITERRANEAN FOODS A.E. ιδρύθηκε το 1987, ως εταιρεία βιομηχανικής παραγωγής και διάθεσης τροφίμων.

Η δραστηριότητα αυτή αφορά Αρτύματα (Μουστάρδες, Ketchup, Μαγιονέζες, Σάλτσες). Η εταιρεία διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων που είναι εγκατεστημένο στην Ν. Ελλάδα στην Κοινότητα Πραγματευτή (Δήμος Ν. Κυνουρίας) Ν. Αρκαδίας και είναι συνολικής έκτασης 5.200 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο βιομηχανοστάσιο παράγονται οι τέσσερις βασικές κατηγορίες προϊόντων της εταιρείας (Μουστάρδες, Ketchup, Μαγιονέζες, Σάλτσες), σε συσκευασίες Retail και Food Service.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης αποθηκευτικό κέντρο συνολικής έκτασης 3.100 τ.μ. στην Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, όπου στεγάζονται οι Διοικητικές υπηρεσίες της και μέσω αυτού διενεργούνται όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στην αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συνεχής και συνεπής παρουσία της MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. στον τομέα παραγωγής προϊόντων τροφίμων, έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα σημαντικές συνεργασίες με πελάτες του λιανεμπορίου και του χονδρεμπορίου ως αποτέλεσμα έκφρασης της προτίμησης και της εγκαθιδρυμένης εμπιστοσύνης, στο σήμα BRAVA.

Η MEDITERRANEAN FOODS A.E. παράγει, τυποποιεί και διαθέτει στην αγορά μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με την επωνυμία BRAVA και DELICIA σε διάφορες συσκευασίες. Το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων υπερβαίνει τους εκατό (100) κωδικούς και τους 2.000 τόνους.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η MEDITERRANEAN FOODS A.E είναι μια σύγχρονη εταιρεία και αναπτυσσόμενη επιχείρηση στον χώρο της. Στόχοι της είναι: η σταθερή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, η εξασφάλιση επιτυχούς πορείας στην ελληνική και ξένη αγορά, η αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών της, η ικανοποίηση των σχετικών με το αντικείμενό της νομοθετικών διατάξεων και κοινωνικών θεσμών (ασφάλεια, σεβασμός στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας).

Η MEDITERRANEAN FOODS AE εξελίσσεται, βελτιώνοντας συνεχώς την τεχνογνωσία, το προσωπικό και την ασφάλειά του, την οργάνωση, τον έλεγχο των ανθρώπινων, διοικητικών, υλικών και τεχνικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων της, την λειτουργία της και την οργανωτική της δομή.

Επιτυχία θεωρείται η ικανοποίηση των πελατών και στόχος της είναι να προσφέρει καινοτόμα, ποιοτικά, γευστικά και υγιεινά προϊόντα που εμπιστεύεται ο καταναλωτής.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της, η εταιρεία:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015
  • Έχει ενσωματώσει στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής Τροφίμων , καθώς και την Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας και Προσδιορισμού κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα, οι οποίοι αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής από την Διοίκηση της Εταιρείας.
  • Επενδύει στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
  • Συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και κοινοτική, ενημερώνεται και προσαρμόζεται έγκαιρα σε οποιεσδήποτε αλλαγές.

Το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της MEDITERRANEAN FOODS AE είναι από τα πιο βασικά και δυναμικά τμήματα της Εταιρείας. Με τα χρόνια εξελίχθηκε, στελεχώθηκε από προσωπικό άρτια καταρτισμένο, εξοπλίστηκε με σύγχρονο εξοπλισμό και έχει την δυνατότητα εκτός του προδιαγεγραμμένου καθημερινού ελέγχου της παραγωγής και των προϊόντων να διεξάγει έρευνες σχετικά με το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας και να υποστηρίζει αποτελεσματικά το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας.

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Τμήμα  Έρευνας και Ανάπτυξης έχει ως αντικείμενο :

● Την βελτίωση των προϊόντων ώστε πάντα να ικανοποιούν την σχετική Νομοθεσία, τις ανάγκες του καταναλωτή και τους στόχους της Εταιρείας.

● Την ανάπτυξη νέων προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών.

● Την εύρεση των κατάλληλων πρώτων υλών και συσκευασιών για τα προϊόντα της Εταιρείας, υπάρχοντα και νέα.

● Τις νέες τεχνολογίες, μεθόδους και διαδικασίες με στόχο την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας σε συνεργασία με τα τμήματα Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης.

● Την υποστήριξη του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας (HACCP).