ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Mινέρβα έχει εμπλουτίσει το κωδικολόγιό της με την ευρεία γκάμα προιόντων BRAVA και DELICIA, με αγαπημένα προιόντα από τις κατηγορίες μουστάρδας, μαγιονέζας, κέτσαπ και αρτυμάτων που για χρόνια έχουν κερδίσει την προτίμηση των ελληνικών νοικοκυριών.

Η εταιρεία διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων που είναι εγκατεστημένο στην Ν. Ελλάδα στην Κοινότητα Πραγματευτή (Δήμος Ν. Κυνουρίας) Ν. Αρκαδίας και είναι συνολικής έκτασης 5.200 τ.μ.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Στόχοι μας είναι: η σταθερή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, η εξασφάλιση επιτυχούς πορείας στην ελληνική και ξένη αγορά, η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των καταναλωτών μας και η διασφάλιση άριστης ποιότητας των προϊόντων μας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της, η εταιρεία:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015
  • Έχει ενσωματώσει στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής Τροφίμων , καθώς και την Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας και Προσδιορισμού κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα, οι οποίοι αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής από την Διοίκηση της Εταιρείας.
  • Επενδύει στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και κοινοτική, ενημερώνεται και προσαρμόζεται έγκαιρα σε οποιεσδήποτε αλλαγές.

 

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Τμήμα  Έρευνας και Ανάπτυξης έχει ως αντικείμενο :

  • Την βελτίωση των προϊόντων ώστε πάντα να ικανοποιούν την σχετική Νομοθεσία, τις ανάγκες του καταναλωτή και τους στόχους της Εταιρείας.
  • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών.
  • Την εύρεση των κατάλληλων πρώτων υλών και συσκευασιών για τα προϊόντα της Εταιρείας, υπάρχοντα και νέα.
  • Τις νέες τεχνολογίες, μεθόδους και διαδικασίες με στόχο την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας σε συνεργασία με τα τμήματα Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης.
  • Την υποστήριξη του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας (HACCP).