ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
Τατοϊου 165 & Οδυσσέως,
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
.

Τηλέφωνα:
Τηλ: 210 2854200
Fax: 210 2854209

Γραμμή Καταναλωτή (χωρίς χρέωση)
800 11 28282