Επαναπιστοποίηση της MEDITERRANEAN FOODS AE από την EUROCERT(ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ) (10/2017)