(Ελληνικά) Συμμετοχή της MEDITERRANEAN FOODS AE στο «Athens Beer Festival» (09/2018)