(Ελληνικά) Η MEDITERRANEAN FOODS A.E. στηρίζει ενεργά την προσπάθεια δημιουργίας υποδομής ανακύκλωσης στη χώρα μας (12/2016)