(Ελληνικά) Επίσκεψη Δημοτικού Σχολείου Βερβενών στις εγκαταστάσεις της MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. (02/2017)