(Ελληνικά) Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική δράση της MEDITERRANEAN FOODS A.E. μέσω της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ (12/2016)