(Ελληνικά) 6η Συνδιάσκεψη της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στην Αθήνα (04/2019)