(Ελληνικά) 5η Συνδιάσκεψη της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στη Θεσσαλονίκη (09/2018)