Ανανέωση εικόνας εταιρικών φορτηγών (11/2017)

Ανανέωση εικόνας εταιρικών φορτηγών (11/2017)

Η εταιρεία MEDITERRANEAN FOODS AE προέβη σε ανανέωση της εικόνας των εταιρικών της Ι.Χ. φορτηγών.  Στο δημιουργικό έχει συμπεριληφθεί το καινούργιο logo της εταιρείας «Θυμήσου …  γεύση!» καθώς και το σήμα της AMKE «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ».