5η Συνδιάσκεψη της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στη Θεσσαλονίκη (09/2018)

5η Συνδιάσκεψη της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στη Θεσσαλονίκη (09/2018)

Την 5η Ολομέλεια στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, με σκοπό τον απολογισμό του έργου της και τον προγραμματισμό των επερχόμενων συλλογικών δράσεων για την επίτευξη της αποστολής της. Τηρώντας την εκ περιτροπής επίσκεψη στην έδρα των μελών της, η Ολομέλεια πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου. Η ολομέλεια ξεκίνησε τις εργασίες της με την υποδοχή των νέων μελών-επιχειρήσεων, που αριθμούν τις 46 μέχρι σήμερα και που τηρούν την ελληνικότητα στο τρίπτυχο της Έδρας, Παραγωγής και Ιδιοκτησίας τους. Με βασικούς θεματικούς άξονες τον Δημόσιο Διάλογο, τις Συνέργειες των μελών για την ανάπτυξη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντός και εκτός συνόρων, καθώς και τα κοινά projects για την ενίσχυση της δυναμικής της Πρωτοβουλίας, στην ατζέντα της Ολομέλειας συμπεριλήφθηκαν και τα ζητήματα της αναγνωρισιμότητας του σήματος από το καταναλωτικό κοινό, αλλά και των ενεργειών για περαιτέρω προβολή της ένωσης. Ακολούθησε ανοιχτή εκδήλωση με παρουσίαση του οράματος και των δράσεων της Πρωτοβουλίας, καθώς επίσης και απονομή των πιστοποιήσεων σε 7 νέα μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.