4η Συνδιάσκεψη της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στην Καλαμάτα (03/2018)

4η Συνδιάσκεψη της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στην Καλαμάτα (03/2018)

Την 4η συνάντηση της Ολομέλειας πραγματοποίησε η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, με σκοπό την ανασκόπηση του έργου της και το σχεδιασμό νέων ακόμα πιο δυναμικών δράσεων για το 2018. Τηρώντας την παράδοση των συναντήσεων στην Περιφέρεια, και πιο συγκεκριμένα της εκ περιτροπής επίσκεψης στην έδρα κάποιου Μέλους ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η Ολομέλεια πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, στις 3-4 Μαρτίου 2018. Με συνεχώς νέα μέλη να ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Πρωτοβουλία για τη στήριξη και προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Ολομέλεια ξεκίνησε τις εργασίες της καλωσορίζοντας τις νέες επιχειρήσεις που εισήλθαν, οι οποίες πλέον αριθμούν τις 40 και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα εταιρικών κλάδων. Στο πλαίσιο της Ολομέλειας παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιηθούν νέες δράσεις μέσα στο 2018. Η δημιουργία συνεργειών σε Ελλάδα και εξωτερικό, η αύξηση των μελών και οι ενέργειες για την αναγνωρισιμότητα του σήματος ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στο καταναλωτικό κοινό, αποτελούν τους στόχους για τη νέα χρονιά.