3η Συνδιάσκεψη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στο Βραχάτι Κορινθίας (09/2017)

3η Συνδιάσκεψη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στο Βραχάτι Κορινθίας (09/2017)

Η τρίτη Ολομέλεια της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 9 & 10 Σεπτεμβρίου, στο Βραχάτι Κορινθίας. Στη συνάντηση της ολομέλειας τα 31 μέλη της πρωτοβουλίας ανέπτυξαν το πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων που θα αναλάβει η ΑΜΚΕ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργειών τόσο μεταξύ των μελών της πρωτοβουλίας, όσο και ανάμεσα στο ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και σημαντικούς θεσμούς της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς.